เกี่ยวกับเรา

บริษัท แล๊บเอ็กเพรส โฟร์ยู จำกัด เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี 2553  โดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการจัดจำหน่าย ไนโตรเจนเหลว

แบบเติม ณ ที่ จุดใช้งาน ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย อาทิ เช่น

  • มหาวิทยาลัย ต่างๆ
  • คลีนิคผู้ให้กำเนิด บุตรยาก
  • ร้านอาหาร 
  • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
  • ฟาร์ม ปศุสัตว์ 
 
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า โดยยึดหลักสำคัญ 4 ประการ คือ
 
1) สะดวก                 
2) ปลอดภัย              
3) รวดเร็ว                 
4) บริการเป็นกันเอง