การนำไปใช้งาน

ก๊าซไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบหลักของอากาศที่เราหายใจ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 78.09% มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ มีจุดเดือดอยู่ที่ - 196 องศา ไนโตรเจนเหลวมี สถานะเป็นของเหลว เมื่อสัมผัสกับอากาศที่อุณหภูมิโดยรอบ จะเปลี่ยนเป็นสถานะก๊าซ อย่างรวดเร็ว ไนโตรเจนเหลว มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเยือกแข็งและเป็นก๊าซเฉื่อย (ไม่มีสี ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น ไม่เป็นพิษ) สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ เช่น

 

ทางการแพทย์

  • การแช่งเก็บเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ         (Cryopreservation)
  • การผ่าตัดด้วยความเย็น                    (Cryosurgery)

ทางอาหาร

  • การทำอาหารจาก ไนโตรเจนเหลว      (Cryocooking)
  • การแช่เยือกแข็งอาหาร                    (Cryofreezing)

ทางอุตสาหกรรม

  • การสวมเพลาโดยใช้ความเย็น            (Shrink fitting)
  • การแช่งแข็งท่อเพื่อทำการซ่อมบำรุง   (Pipe freezing)
  • การทำ Overclok CPU
  • การใช้ ไนโตรเจน ในการไล่ก๊าซ         (Nitrogen Purging)
  • การแช่เข็งโดยฉับพลัน                     (Immediate Cooling)